Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC AUTO DAVID SRL, prin reprezentatul sau legal David Marius  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Scopul colectării datelor este: inscrierea la Scoala de Soferi Auto David, intocmirea documentatiei pentru sustinerea cursurilor si pentru intocmirea dosarului pentru examenul de obtinere a permisului de conducere.Sunteţi obligat/a sa furnizati datele,  acestea fiind necesare pentru inceperea cursurilor.  Refuzul dvs. determină imposibilitatea inscrierii la scoala si a inceperii cursurilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Autoritatea Rutiera Romana ( la cerere, pentru control) si Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculari Vehicule ( pentru examen si la cerere, pentru control).Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC AUTO DAVID prin reprezentantul legal David Marius ?□DA □NUComunicare se poate face prin emailul de pe website.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC AUTO DAVID. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

SC AUTO DAVID SRL este inregistrata ca operator de date personale sub nr. 36366.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

©2024 ScoalaSoferiDavid.ro
Scoala de soferi Auto David Bucuresti- scoala soferi, scoli soferi, scoala de soferi, scoli de soferi,scoli de soferi, instructor auto, permis de conducere, legislatie rutiera, scoala auto, scoala de soferi bucuresti, chestionare auto, scoala categoria B